Priser til Frivillighedsfesten

Odder Kommunes Folkeoplysende Frivillighedspris

Gives til en person, der har udført et stort, frivilligt og ubetalt arbejde i en af Odder Kommunes foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.
Læs mere om prisen

Odder Kommunes Sociale Frivillighedspris

Gives til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der har gjort en særlig frivillig indsats inden for det sociale område.
Læs mere om prisen

Odder Kommunes Bag Kulissen Frivillighedpris

Gives til en person, som har gjort en særlig, frivillig indsats bag kulissen til gavn for et frivilligt initiativ.
Læs mere om prisen

Odder Kommunes Handicappris

Gives til den frivillige indsats, herunder både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.
Læs om prisen

Odder Kommunes Kulturpris

Gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.
Læs mere om prisen

Odder Kommunes Idrætspriser 7- 25 årige

Gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.
Læs mere om prisen

Frist for indstilling af kandidater til de forskellige priser er den 20. marts 2022.


Du kan også læse mere om de andre priser herunder: