Bag Kulissen Frivillighedspris

Odder Kommunes Bag Kulissen Frivillighedspris uddeles hvert år til en person, der står bag en af de mange frivillige foreninger og initiativer, og yder et uvurderligt bidrag med at planlægge, organisere eller gennemføre frivillige indsatser.

Formålet med Bag Kulissen Frivillighedsprisen er:

  • At hylde og skabe opmærksomhed omkring de mindre synlige dele af det arbejde, der udføres af frivillige – det kan fx være en kasserer, tovholder eller praktisk hjælper
  • At anerkende en indsats, der har stor betydning for gennemførelsen af frivillige initiativer og indsatser
  • At inspirere andre borgere til også at yde en frivillig indsats

Ved udpegningen af modtager af Bag Kulissen Frivillighedsprisen lægges vægt på et eller flere af følgende kriterier:

  • Har bidraget med en særlig, frivillig indsats bag kulissen
  • Har ydet et betydningsfuldt bidrag til planlægningen, organiseringen eller gennemførelsen af frivillige tilbud og aktiviteter
  • Har løftet mindre synlige opgaver, der har lettet arbejdet for andre frivillige i foreninger, bestyrelser eller arbejdsgrupper.

Hvordan indstiller man til prisen?

Deadline for indstilling til prisen er desværre overskredet, så du kan ikke længere indstille til den.

Vi glæder os til at se dig til overrækkelsen til Frivillighedsfesten den 29. september i Spektrum.