Den grønne Pris

Den Grønne Pris uddeles hvert år til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller organisationer, der har ydet en særlig indsats, som har gjort en forskel for at styrke den grønne udvikling i kommunen.

Formålet med Den Grønne Pris er:

  • At anerkende indsatser, der bidrager til et renere miljø og mere biodiversitet.
  • At synliggøre og skabe opmærksomhed omkring grønne indsatser og projekter i Odder Kommune.
  • At inspirere andre borgere til også at gøre en positiv forskel for miljøet.
  • At bidrage til at sætte Odder Kommune på landkortet som en grøn og bæredygtig kommune.

Ved udpegningen af modtager af Den Grønne Pris lægges vægt på et eller flere af følgende kriterier:

  • Har bidraget med tiltag, der kan øge mængden af en rig og varieret natur på land og/eller i vand.
  • Har fremmet forståelsen for, hvad vi som borgere, virksomheder, civilsamfund og kommune hver især kan gøre for at indfri ambitionen om en mere bæredygtig og klimavenlig kommune.
  • Har været med til at øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer.
  • Har med nyskabende tiltag løst specifikke natur-, miljø- eller klimamæssige udfordringer med succes.

Hvordan indstiller man til prisen?

Deadline for indstilling til prisen er desværre overskredet, så du kan ikke længere indstille til den.

Vi glæder os til at se dig til overrækkelsen til Frivillighedsfesten den 29. september i Spektrum.