Odder Kommunes Kulturpris

Odder Kommunes Kulturpris gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.

Prisen skal hylde den indsats, der medvirker til at skabe et attraktivt og mangfoldigt kulturliv i Odder Kommune til gavn for borgerne.

Formålet med Kulturprisen er:

  • At anerkende og belønne de indsatser, der medvirker til at skabe et rigt og mangfoldigt kulturliv i Odder Kommune.
  • At fremme og synliggøre kulturlivet i Odder Kommune.
  • At styrke fællesskabet og det gode liv for borgerne i kommunen.

Ved udpegningen af modtager af Kulturprisen lægges vægt på et eller flere af følgende kriterier:

  • Har taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område.
  • Har været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Odder Kommune.
  • Har formået at samle borgere gennem et kulturelt virke.
  • Har udvist kulturelt mod og nytænkning.

Hvordan indstiller man til prisen?

Deadline for indstilling til prisen er desværre overskredet, så du kan ikke længere indstille til den.

Vi glæder os til at se dig til overrækkelsen til Frivillighedsfesten den 29. september i Spektrum.