Odder Kommunes Bag Kulissen Frivillighedspris

Bag de mange frivillige foreninger og initiativer står en masse mennesker, som planlægger og organiserer det frivillige arbejde

Disse frivillige er ikke altid så synlige, men deres indsats er af stor betydning for de frivillige tilbud og aktiviteter. Det vil Odder Kommune gerne hylde med en ny pris til en særlig frivillig indsats bag kulissen.

Prisen gives til en person, som har gjort en særlig, frivillig indsats bag kulissen til gavn for et frivilligt initiativ. Det kan f.eks. være som kasserer, tovholder eller praktisk hjælper i foreninger, bestyrelser eller arbejdsgrupper.

Prisen kan gives inden for alle områder: Social, kultur, handicap, idræt og selvorganiserende initiativer. Prisen blev givet første gang i 2021

Tidligere prismodtagere

  • 2022: Vibeke Bjerregaard Iversen
  • 2021: Poul Riishede, Odder Tennisklub