Aftenskoler og voksenundervisning

Klik på et navn i listen her under for at se detaljer:

Aftenskole- og voksenundervisningstilbud med hjemmesider:

De fleste af ovenstående aftenskoler/voksenundervisningstilbud samt Den lille Aftenskole har lavet denne fælles folder.
 

Andre tilbud - adresser:

Den lille aftenskole
Mantelenvej 20
8300 Odder
Denmark 
Formand: Finn Jensen
Telefon: 86 55 16 26 
Email: gyllingskov@mail.dk

Odder Harmoniorkester
Troldbjergvej 6, Gosmer
8300 Odder
Denmark
Leder: Jens Knattrup Jensen
Telefon: 86 55 42 01
Email: knattrupj@hotmail.com


Tilskud til aftenskoler

Her kan du læse mere om, hvad der gives tilskud til i Odder Kommune for aftenskoler
 

Frister for ansøgninger for aftenskoler

  • 1. marts: indberetning af tilskudsregnskab fra foregående år
  • 1. april: Lokaleønsker for kommende skoleår
  • 1. december: Ansøgning om tilskud til næste års undervisning + indberetning af medlemsoplysninger fra foregående år

Tilskud til voksenundervisning:

Retningslinier for tilskud til voksenundervisning m.v. er under revidering