Det Europæiske Kulturhovedstadsår 2017 bød på et hav af gode kulturoplevelser i hele regionen og her i Odder Kommune. Nu er stafetten givet videre. Men samarbejdet mellem de 19 kommuner fortsætter i Den Europæiske Kulturregion, så borgere i hele regionen får gavn af den fælles satsning på kultur. 

Overskriften for samarbejdet er: 

Europæisk Kulturregion
Fortællinger – Kreativitet – Fællesskaber.

Eller på engelsk: 

European Region of Culture
History – Creativity – Community.

Samarbejdet finansieres af kommuner og region i fællesskab på den måde, at kommunerne bidrager med én krone per borger, og regionen med samme beløb. Derudover dedikerer Region Midtjylland to årsværk til samarbejdet, ligesom der er mulighed for at målrette penge fra regionens kulturudviklingsmidler til projekter i Europæisk Kulturregion.

Programmet byder på en bred vifte af kulturarrangementer i løbet af 2018 og sommeren 2019. Det vil have fokus på borgerrettede events, der dyrker samarbejdet, sikrer geografisk spredning og har internationalt perspektiv. Arrangementerne spænder bredt og byder på både festivaler, kunstudstillinger, litteratur og events for børn.

Læs hele programmet