Demokratiet kommer på cykel

Det handler om unge, fællesskab, engagement, demokrati og lysten til at give noget til samfundet, når der er fokus på demokrati i Odder Kommune i uge seks.

I dag åbnede Demokratistafetten i Odder, og der vil i løbet af ugen være en række begivenheder for og med de unge i Odder. Formålet med Demokratistafetten er at bevidstgøre unge og give dem mod på og lyst til at deltage i samfundet og demokratiet.

 

Samtalecyklen
Det synlige ”bevis” for at stafetten befinder sig i Odder Kommune er samtalecyklen.  En cykel med plads til 10 personer, der i løbet af ugen – hvis vejrguderne ellers tillader det – skal på rundtur til centrale steder i Odder by.

Her vil de involverede unge udfordre de borgere, de møder: ”Hvad forstår du ved demokrati både i de lokale, nationale og internationale, og hvad betyder demokrati for dig?”.

I ugens løb vil der udover aktiviteter omkring selve cyklen foregå en række møder og aktiviteter, der inddrager unge samt borgerne i Odder Kommune. Programmet byder både på workshops for unge, møde med flygtninge, konkurrence og byrådsmøde med unge. Se hele programmet for ugen her

Der er også en konkurrence for alle mellem 14 og 25 år, hvor du kan vinde en tur i Biffen med hele din klasse. Læs her mere om, hvordan du deltager.

 Baggrund
Demokratistafetten er et regionalt projekt i Region Midtjylland, hvor 18 biblioteker og kommuner deltager. Projektet hører under Kulturhovedstad 2017 og har fået økonomisk støtte fra 2017-fonden, Kulturstyrelsen m.fl.

Undersøgelser viser, at unge har en lavere grad af engagement og deltagelse i det formelle demokrati end de lidt ældre borgere.
- For de unge er ordet demokrati måske et ”skoleord” og forbundet med retten til at stemme, men hvis ordet i stedet skiftes ud med: ”Ja, jeg har læst nyheder på nettet, og bagefter fik jeg og mine venner en lang diskussion om det emnet”. Så er det også demokrati. Måske skal demokrati også formuleres bredere som  ”måden vi er sammen på”, siger biblioteksleder Marianne Folkersen fra Odder Bibliotek.

Flere unge skal involveres
Demokratistafetten i uge 6 skal ses som en start på en proces, hvor unge – både dem med og uden stemmeret - kan inddrages i beslutningsprocesserne i Odder Kommune. Det vil derfor blive et tilbagevendende tema, som vil inddrage flere unge, end det har været muligt i det tætte forløb i uge 6.

Odder Kommune har et næsten nystartet Ungdomsråd, som allerede er sat i gang med at formulere visioner og mål for et Ungdomshus. Med Demokratistafetten ønsker Odder Kommune at endnu flere unge skal involvere sig bredere i Odder Kommunes fremtid..

I Odder Kommune har BUK-udvalget besluttet at støtte Demokratistafetten i Odder med op 25.000 kroner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Marianne Folkersen, Biblioteksleder, Odder Bibliotek -   8780 3550
Malene Lykke Scharling, Kultur- og fritidskonsulent, Odder Kommune – 3084 3402