Om Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

 

Om Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Aarhus var i 2017 udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad.

Kulturhovedstadsprojektet blev udviklet og gennemført i et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen, heriblandt Odder Kommune.

Mere end kunst og kultur

Projektet satte bl.a. fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Kulturhovedstaden handlede om at inddrage og deltage – gerne på tværs af kendte konstellationer. Der var tale om kultur i bred forstand, hvilket omfattede alt fra uddannelse, arkitektur, klimaudfordringer til motion og sport – og selvfølgelig også kunst. 2017 var meget mere end bare et festligt kulturår.

Kulturhovedstadsprojektet ønskede at tiltrække turister, unge talenter, kunstnere og nye samarbejdspartnere fra resten af Danmark og Europa. Med Aarhus 2017 fik regionen et løft og blev klar til fremtidens udfordringer. Målet er, at de penge, der blev investeret i projektet, vil komme tilbage mange gange og have stor effekt i regionen – også efter 2017. Formålet med Kulturhovedstadsprojektet var at synliggøre europæisk kulturs rigdom og mangfoldighed og skabe stærkere bånd mellem EU's borgere. Hver værtsby bestemmer selv, hvad året skal byde på, og derfor har der gennem tiden været vidt forskellige tilgange til projektet. I Aarhus 2017 var temaet RETHINK eller Gentænk.

50 byer siden starten

Hvert år udnævnes to europæiske lande af EU til at være værtslande for en Europæisk Kulturhovedstad. I 2017 var det Danmark og Cypern, hvor Pafos var udnævnt til kulturhovedstad.

De Europæiske Kulturhovedstæder er blandt Europas mest ambitiøse kulturprojekter, både hvad angår omfang og størrelse og med budgetter, som langt overgår andre kulturbegivenheder. I alt 50 byer har haft titlen til og med 2014. Historien om den Europæiske Kulturhovedstad har sin begyndelse i 1985, hvor Athen blev udnævnt som første værtsby. København var Europæisk Kulturhovedstad i 1996 som den første danske by nogensinde, og der vil gå mange år inden en dansk by kan smykke sig med titlen igen.

Hvad handler Aarhus 2017 om?

Aarhus 2017 satte sig for at finde løsninger på morgendagens udfordringer - med kunst og kultur som drivkraft. Kulturhovedstaden skulle være et frirum til at eksperimentere og gentænke måden, vi lever på. RETHINK betyder, at vi bygger videre på det eksisterende, men er opmærksomme på om tingene kan gøres anderledes og bedre.

RETHINK skulle signalere, at Aarhus 2017 ville iværksætte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor nytænkning og alternative løsninger kunne udvikle sig og rodfæste.

Aarhus 2017 handlede også om involvering. Aarhus 2017 var resultatet af en proces, der involvererede mere end 10.000 mennesker fra hele regionen. Aarhus 2017 skabte initiativer, hvor borgere havde mulighed for at engagere sig, deltage og være med til at skabe. En omfattende kortlægning viste et stort antal kreative klynger i Aarhus og regionen, og kulturhovedstaden skulle bidrage til at gøre denne kreativitet anvendelig i alle tænkelige aspekter.

Læs mere om RETHINK på Aarhus 2017's hjemmeside.

Hvad bidrog Odder Kommune med?

Aarhus 2017 var et regionalt projekt, der gavnede den regionale udvikling, styrkede regionens internationale position samt bidrog positivt til vækst og samarbejde.

Flere tidligere kulturhovedstæder har oplevet at projektet især gør en forskel på regionalt plan. Fx siger erfaringerne fra Stavanger, der var kulturhovedstad i 2008, at den omkringliggende region fik mindst lige så stort udbytte af projektet som selve Stavanger.

Odder Byråd besluttede ligesom de andre kommuner i regionen at støtte Kulturhovedstad. Støtten udgjorde 5,50 kr. pr. borger pr. år, og Odder Kommunes støtte var på i alt 714.000 kr. i årene 2013-2018.

Effekter af Aarhus 2017

Efter Kulturhovedstadsåret er rapporten ”Welcome Future – foreløbige effekterne af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017” blevet udarbejdet. Resultaterne viser, at de foreløbige effekter af Kulturhovedstadsåret har oversteget forventningerne både kulturelt, socialt og økonomisk.

Aarhus 2017 har haft stor betydning for turismen og den regionale økonomi. Turismen nåede nye højder og satte med 11,2 millioner overnatninger i Region Midtjylland i 2017 ny rekord – en stigning på 19%.

Også private virksomheder nød godt af Kulturhovedstadsåret. De oplevede en stigning i omsætningen på 1,2 milliarder kroner, og der blev skabt næsten 2.000 nye job.

 

Se hvilke byer, der tidligere har været Europæisk Kulturhovedstad - og hvem der skal være det i de kommende år.

Læs mere om Aarhus 2017

For spørgsmål angående lokale projekter kontakt udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling, tlf. 3084 34 02, e-mail: malene.lykke@odder.dk