Få hjælp til dit Kulturby 2017 projekt

Kom i VitaPark og få konkret sparring af nyansat projektudvikler.

Med ansættelsen af Lis Ellemand som projektudvikler til lokale kulturprojekter ifb. Kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 i Odder, er det nu muligt at få konkret hjælp til, hvordan du kan udvikle og komme videre med dit kulturhovedstadsprojekt i Odder. Lis kan give dig sparring til idéudvikling, til projektformulering og til fundraising, og hun kan hjælpe dig uanset om du er i startfasen eller om du er gået i stå undervejs i dit projekt.

Lis har mange års erfaring med undervisning, projektudvikling og fundraising, bl.a. som konsulent for private organisationer, undervisningsinstitutioner og kommuner.

Lis Ellemand
Lis Ellemand

Sådan kan du få hjælp
Lis tilbyder individuelle sparringssamtaler, hvor du aftaler et møde og kommer på Lis´ kontor. Har du brug for en snak med Lis, kan du ringe eller skrive og aftale et møde på mobil: 2948 5658 eller mail: lis.ellemand@odder.dk