Hvad bidrager Odder Kommune med?

Aarhus 2017 er et regionalt projekt, der kan gavne den regionale udvikling, styrke regionens internationale position samt bidrage positivt til vækst og samarbejde.

Flere tidligere kulturhovedstæder har oplevet at projektet især gør en forskel på regionalt plan. Fx siger erfaringerne fra Stavanger, der var kulturhovedstad i 2008, at den omkringliggende region fik mindst lige så stort udbytte af projektet som selve Stavanger.

Odder Byråd har ligesom de andre kommuner i regionen besluttet at støtte Kulturhovedstad. Støtten udgør 5,50 kr. pr. borger pr. år, og Odder Kommunes støtte er på i alt 714.000 kr. i årene 2013-2018.

Rethink