Om Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Aarhus er blevet udnævnt til Europæisk Kulturhoved i 2017.

Kulturhovedstadsprojektet udvikles og gennemføres i et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen, heriblandt Odder Kommune.


Mere end kunst og kultur
Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Kulturhovedstaden handler om at inddrage og deltage – gerne på tværs af kendte konstellationer. Der er tale om kultur i bred forstand, hvilket omfatter alt fra uddannelse, arkitektur, klimaudfordringer til motion og sport – og selvfølgelig også kunst. 2017 bliver meget mere end bare et festligt kulturår.

Kulturhovedstadsprojektet skal tiltrække turister, unge talenter, kunstnere og nye samarbejdspartnere fra resten af Danmark og Europa. Med Aarhus 2017 vil regionen få et løft og blive klar til fremtidens udfordringer. Målet er, at de penge, der bliver investeret i projektet, vil komme tilbage mange gange og have stor effekt i regionen – også efter 2017. Formålet med Kulturhovedstadsprojektet er at synliggøre europæisk kulturs rigdom og mangfoldighed og skabe stærkere bånd mellem EU's borgere. Hver værtsby bestemmer selv, hvad året skal byde på, og derfor har der gennem tiden været vidt forskellige tilgange til projektet. I Aarhus 2017 er temaet RETHINK eller Gentænk.

 50 byer siden starten
Hvert år udnævnes to europæiske lande af EU til at være værtslande for en Europæisk Kulturhovedstad. I 2017 er det Danmark og Cypern, hvor Pafos er udnævnt til kulturhovedstad.

De Europæiske Kulturhovedstæder er blandt Europas mest ambitiøse kulturprojekter, både hvad angår omfang og størrelse og med budgetter, som langt overgår andre kulturbegivenheder. I alt 50 byer har haft titlen til og med 2014.
Historien om den Europæiske Kulturhovedstad har sin begyndelse i 1985, hvor Athen blev udnævnt som første værtsby. København var Europæisk Kulturhovedstad i 1996 som den første danske by nogensinde, og der vil gå mange år inden en dansk by kan smykke sig med titlen igen.

Se hvilke byer, der tidligere har været Europæisk Kulturhovedstad - og hvem der skal være det i de kommende år.

Læs mere om Aarhus 2017

For spørgsmål angående lokale projekter kontakt udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling, tlf. 3084 34 02, e-mail: malene.lykke@odder.dk