Folkeoplysning

Folkeoplysning

Folkeoplysningens kerneopgave er at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det omfatter bl.a. aftenskoler og frivilligt foreningsliv.

I Odder Kommune er der mange forskellige folkeoplysende aktiviteter og for at varetage deres interesser er der nedsat fire faglige råd samt et Folkeoplysningsudvalg.

De fire faglige råd

I Odder Kommune er der nedsat et Aftenskoleråd, et Idrætsråd, en Kulturforening og et Spejder- og Fritidsråd.

Deres opgaver er bl.a. at: 

 • Skabe rum for dialog og inspiration blandt dem, de enkelte råd repræsenterer
 • Være netværk
 • Iværksætte aktiviteter inden for området eller på tværs af områder, som også kan skabe synlighed af områderne
 • Adressere relevante emner, tendenser, problemstillinger eller udvikling for Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen
 • Agere videns- og samarbejdspartner samt høringspartner for Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget i forbindelse med relevante politiske sager, hvor det kan medføre en merværdi
 • Udføre målrettede opgaver for det enkelte råd

 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har ti medlemmer og består af to repræsentanter fra hvert af de fire råd samt to byrådsudpegede politikere.

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 • Inddrages i relevante drøftelser og beslutninger vedr. det folkeoplysende område, herunder politik og strategi
 • Er sparrings- og høringspartner for de politiske fagudvalg og byrådet omkring overordnede emner og beslutninger på det folkeoplysende område samt andre relevante områder
 • Behandler ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende foreninger
 • Behandler øvrige ansøgninger på folkeoplysningsområdet inden for den afsatte budgetramme
 • Fastsætter kriterier og uddeler midler fra Udviklingspuljen
 • Fastsætter principper for anvisning af lokaler og har dialog med foreningerne om lokalebrugen.
 • Evaluerer og indstiller til godkendelse af Odderordningen
 • Synliggør folkeoplysningsområdet generelt og gå i dialog med andre områder
 • Tager initiativ til partnerskaber mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv, kommunen og andre om løsning af konkrete opgaver.

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget


Repræsentant for Navn Forening Mailadresse

Idrætsråd

Erling Rovelt Odder Tennis erlingrovelt44@gmail.com

Idrætsråd

Peter Lindberg Christensen Odder Fodbold

Kulturforeningen

Mikkel Bertelsen Eriksminde Efterskole  

Kulturforeningen

     

Spejder- og Fritidsråd

Brian Holst Jensen De grønne pigespejdere brianholstjensen9@gmail.com

Spejder- og Fritidsråd

Peter Zastrow DUI kassererodder@dui.dk

Aftenskoleråd

Marianne Eriksen Musikskolen for voksne musvok@gmail.com

Aftenskoleråd

Palle Hansen Gigtskolen palle1@gmail.com

BUK

Martin Mikkelsen  

 martin.mikkelsen@odder.dk

BUK 

Marianne Hundebøll    marianne.hundeboell@odder.dk
       

Odder Bibliotek 

Rikke Bjerre Sørensen   rikke.bjerre.soerensen@odder.dk
Formand Martin Mikkelsen    martin.mikkelsen@odder.dk

Sekretær

Malene Lykke Scharling    malene.lykke@odder.dk

 Se evt. også

Odder Kulturforening

 • Anna-Birte Sparvat (formand), Privatperson
 • Jørgen Rønsbo, korleder
 • Mikkel Bertelsen, Eriksminde Efterskole
 • Klaus Markman, Odder Museum
 • Allan Malver (sekretær), Odder Bibliotek
 • Steen Hattesen, Odder Musikskole
 • Tine Mynster, musiker og kunstner
 • Stine Jylov, (næstformand) VitaPark Odder


 • Vedtæger for Odder Kulturforening

Idrætsråd

 • Erling Rovelt (formand) – Odder IGF Tennis
 • Peter Lindberg Christensen – Odder IGF Fodbold
 • Lars Vestergaard Jensen - Hundslund IF
 • Peter Gordon, Hou og Omegns Idrætsforening
 • Henriette Jensen, Odder Shotokan Karate DoKai
 • Birgitte Frislev, Lavia Odder 


Aftenskoleråd

 • Marianne Eriksen (formand), Musikskolen for voksne
 • Finn Jensen, Den lille aftenskole 
 • Palle Hansen, Gigtskolen
 • Hans Mortensen, Gylling Fritidsskole 
 • Peter Ottosen, Odder Harmoniorkester


 • Aftenskolerådets bestemmelser


Spejder- og Fritidsråd

 • Brian Holst Jensen (formand), De grønne Pigespejdere
 • Peter Zastrow, DUI Leg-og-virke
 • Nikolai Schæfer, DUI Leg-og-virke
 • Mads Andersen, FDF Ørting Falling
 • Bjarne Eriksen, DDS Stærk Odder