Årshjul for Folkeoplysningsudvalget

 

Måned
Folkeoplysningsudvalget
Administrationen
Januar
Budget for året gennemgås
Udpege repræsentant til Spektrums repræsentantskab (ved ny valgperiode)
Tilskud til aftenskoler udbetales
Ansøgningsfrist for de frivillige foreninger
 
Februar
 
Tilskud til frivillige foreninger beregnes og udbetales (1. rate lokaletilskud, medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse)
Marts
Endeligt regnskab for Odder Kommune for foregående år foreligger
 
Erklæring med regnskabsoplysninger fra foreninger modtages
Aftenskoler indsender lister vedr. mellemkommunale betalinger
April
Gennemgang af 1. kvartals regnskab – er der udfordringer i forhold til budget for næste år?
Lokaleansøgninger fra aftenskoler og frivillige foreninger indsendes digitalt
Maj
Forslag til budget fremsendes til BUK
Svar til aftenskoler og frivillige foreninger vedr. lokalefordeling
Juni
Årligt dialogmøde mellem rådene og BUK
 
Juli
 
 
August
7. Dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget 
14. Folkeoplysningsudvalgsmøde
2. rate af lokaletilskud til frivillige foreninger udbetales
Mellemkommunal refusion beregnes og udsendes
September
Forslag til budget for Odder Kommune foreligger
18. Folkeoplysningsudvalgsmøde
 
Oktober
Budget vedtages og Odder Ordningen revideres i forhold til evt. budgetbemærkninger
17. Folkeoplysningsudvalgsmøde
24. Dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget, de fire råd og forvaltningen
Odder Ordningen justeres i forhold til evt. budgetbemærkninger samt løn- og lokalesatser
Der tages kontakt til aftenskolerne mhp. deres forbrug i indeværende år. Evt. ikke forbrugte midler(tilbageløbsmidler) fordeles til aftenskolerne
November
Odder-ordningen behandles i FOU
Målsætning/indsatsområder for Udviklingspuljen behandles og annonceres
Årligt dialogmøde mellem BUK og FOU
 
December
Odder-ordningen vedtages politisk i BUK og BY
5. Folkeoplysningsudvalgsmøde
Frist for indlevering af ansøgning for aftenskoler
Tilskud til aftenskoler for det følgende år beregnes