Materielpuljen 2017

Puljen kan ansøges til og med den 15. oktober 2017, hvorefter alle ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Kriterier for puljen
- Nyanskaffelser af materiel/udstyr til brug i folkeoplysende foreninger.
- Det maksimale tilskud er på 15.000 kroner pr. forening/afdeling. I tilfælde af mange ansøgere kan beløbet sættes ned.
- Foreningen skal selv finansiere 25 % af det ansøgte (Eks: koster det nye materiel 10.000 kr. kan der ansøges om 7.500 kr. og foreningen skal selv betale de 2.500 kr.)
- Der kan IKKE søges til daglig drift og reparationer eller vedligehold
- Der kan IKKE søges tilskud til materiel, der allerede er indkøbt.

Materielpuljen skal ansøges på ansøgningsskemaet senest den 15. oktober 2017.

Ansøgning sendes til Rikke Bjerre Sørensen på email til rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

Det nyanskaffede materiel/udstyr skal være indkøbt senest den 1. marts 2018 og kopi af faktura på det indkøbte skal fremsendes som dokumentation senest den 1. april 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Bjerre Sørensen på tlf: 87 80 35 50.