Restaurationsplan for Odder Kommune 2015

Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en person der er fyldt 25 år, servere stærke drikke bestående af øl og bordvin, uden alkoholbevilling, hvor serveringen foregår indendørs og for højst 150 personer.  I et sådan tilfælde skal politiet underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse.

Hvis du skal sælge/udskænke alkohol ved en særlig lejlighed på et sted, hvor der ikke er en alkoholbevilling, skal du søge en lejlighedstilladelse (restaurationslovens § 22).
En lejlighedstilladelse kan søges af personer, der er fyldt 25 år.
En lejlighedstilladelse gives altid til en person også selvom det er fx foreninger og lign. der søger. Det skyldes, at ansøger indtræder som ansvarlig på lige fod med restauratører.
Skal man servere andet end øl og bordvine, fx stærk spiritus, skal der som udgangspunkt medvirke en restauratør eller en godkendt bestyrer fra en restaurationsvirksomhed.

Betingelserne for at opnå en alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer er beskrevet i Restaurationsplan for Odder Kommune 2015.

For nærmere information, samt blanket til ansøgning om alkoholbevilling til lejlighedsvise arrangementer henvises til Østjyllands Politi.

Betingelserne for at opnå en alkoholbevilling er beskrevet i Restaurationsplan for Odder Kommune.