Restaurationsplan for Odder Kommune

Retningslinjer for udeservering
Det er vedtaget, at alle nye og eksisterende restaurationer o.lign., som ønsker udeservering, skal ansøge om tilladelse til dette, uanset om udeservering sker fra privatejet eller offentligt ejet areal. Også restaurationer o.lign. uden alkoholbevilling skal søge om tilladelse til udeservering.

Ved udeservering forstås udendørs borde, stole, bænke eller lignende i tilknytning til en restauration, som restaurationens gæster kan anvende til at indtage mad- eller drikkevarer. Det er uden betydning, om selve serveringen sker indendørs eller udendørs. Det er således uden betydning, om der er udendørs betjent service. Det afgørende er, at indtagelse af mad- og drikkevarer sker udendørs.

Retningslinjerne beskriver mulighederne for at opnå tilladelse til udeservering, herunder på hvilke vilkår en tilladelse til udeservering kan udstedes.

Retningslinjerne kan ses her: Retningslinjer for udeservering

Ansøgning om tilladelse til udeservering skal fremsendes til Odder Kommune. Ansøgningsskema kan hentes her: Ansøgningsskema

Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid
Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en person der er fyldt 25 år, servere stærke drikke bestående af øl og bordvin, uden alkoholbevilling, hvor serveringen foregår indendørs og for højst 150 personer. I et sådan tilfælde skal politiet underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse.

Hvis du skal sælge/udskænke alkohol ved en særlig lejlighed på et sted, hvor der ikke er en alkoholbevilling, skal du søge en lejlighedstilladelse (restaurationslovens § 22).
En lejlighedstilladelse kan søges af personer, der er fyldt 25 år. 
En lejlighedstilladelse gives altid til en person også selvom det er fx foreninger og lign. der søger. Det skyldes, at ansøger indtræder som ansvarlig på lige fod med restauratører.
Skal man servere andet end øl og bordvine, fx stærk spiritus, skal der som udgangspunkt medvirke en restauratør eller en godkendt bestyrer fra en restaurationsvirksomhed.

Betingelserne for at opnå en alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer er beskrevet i Restaurationsplan for Odder Kommune.

For nærmere information, samt blanket til ansøgning om alkoholbevilling til lejlighedsvise arrangementer henvises til Østjyllands Politi.

Betingelserne for at opnå en alkoholbevilling er beskrevet i Restaurationsplan for Odder Kommune.