Gratis workshops og foreningsudvikling

Alle foreninger i Odder Kommune, der er en del af fritidspasordningen, kan gratis deltage på udvalgte workshops og kurser gennem DGI Østjylland.

For nye foreninger, der ønsker at være med i Fritidspasordningen, er det obligatorisk at deltage på kurset "Den gode Velkomst". Foreninger, der allerede er med i ordningen, kan også deltage.

Den Gode Velkomst (3 timer) 
Hvis I vil arbejde mere med trivsel, rummelighed og mental sundhed på jeres børne– og ungehold, så er kurset her noget for jer. I bliver præsenteret for teori omkring mental sundhed for børn og unge og vi arbejder med at lave en god velkomst til alle nye foreningsmedlemmer, således at de bliver taget godt imod både før, under og efter de starter i foreningen. I kommer derfra med redskaber til at skabe bedre trivsel på holdene og en plan for, hvad der skal ske i foreningen efter kurset, for at blive bedre til at tage trygt imod nye medlemmer. Kurset er også en investering i at fastholde både nye og gamle medlemmer samt frivillige.

Kurser i efteråret 2019:

- Den Gode Velkomst, tirsdag den 29. oktober kl. 19-22 på Gylling Skole.  Tilmeld dig på: Fokus på den gode velkomst i idrætsforeningen

- Den Gode Velkomst, tirsdag den 26. november kl. 18.30-21.30 i Fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal. Tilmeld dig på: Den Gode Velkomst i Odder

 

Flere tilbud til foreninger i Fritidspasordningen
Foreninger, der allerede er med i Fritidspasordningen, har mulighed for at få besøg af DGI Østjylland til en fælles snak om ønsker og behov i foreningen. Når foreningen kan samle en god flok af trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer kan foreningen få skræddersyet sit eget forløb. Forløbet kan fx indeholde noget af følgende tilbud:


1. Få flere frivillige i foreningen 
Hvis I har udfordringer i forhold til at skaffe nye trænere og instruktører og de eksisterende frivillige i foreningen har meget travlt, så er kurset her måske noget for jer. I bliver præsenteret for redskaber til at lave en bedre frivillig-strategi, til rekruttering af frivillige og får inspiration fra andre foreninger der har knækket frivillighedskoden. I kommer derfra med nye idéer til rekruttering og organisering af jeres frivillige. 


2. Boost Trivslen
Boost trivslen kurset handler om at styrke den mentale sundhed i foreningen og booste trivslen og rummeligheden især på børne- og ungeholdene. Hvordan øger I opmærksomheden på børn som er sårbare og har brug for ekstra støtte og hjælp? På kurset får I både viden om mental sundhed, inkluderende idrætsfællesskaber, sårbare børn og unge samt inspiration til den daglige træning i form af tips, øvelser og praktiske redskaber, herunder til ”forældresnakken”. Formålet med kurset er at give jer de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge oplever sig selv som inkluderet i jeres forening. 

3. Idræt for børn med særlige behov
Kurset giver jer viden og fakta om sårbare børn generelt og mere specifikt om børn med diagnoserne ADHD og autisme. Hvordan forstår I dem og hvordan rummer I dem bedst på holdene i jeres forening? I får inspiration og gode råd til, hvordan I kan organisere træningen, så alle børn kan inkluderes bedst muligt. I får gode råd i forhold til forældresnak, konflikthåndtering og praktikken i den daglige træning med ”sårbare børn og unge” på holdet.

 

Har jeres forening lyst til en snak med DGI Østjylland omkring et forløb, så kontakt Louise Horne Brok på Louise.Horne.Brok@dgi.dk