Gratis workshops for foreninger

I samarbejde med DGI Østjylland har repræsentanter fra foreninger udvalgt en række workshops, der tilbydes gratis til folkeoplysende foreninger i Odder Kommune. 

Alle workshops afholdes i Odder Kommune.


Den gode velkomst (3 timer fra 17-20)
Obligatorisk workshop for foreninger i fritidspasordningen. Det er en workshop med henblik på at udvikle jeres egen gode modtagelse og retter sig primært mod bestyrelsesmedlemmer.

Torsdag den 7. marts i fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal (afholdt)

Onsdag den 10. april i Ørting Hallen
Link til tilmelding: klik her


Flere frivillige i foreningen (3 timer fra 17-20)
En workshop, der vil give inspiration og motivere til at arbejde mere målrettet, struktureret og effektivt med rekruttering af frivillige i jeres forening.

Torsdag den 25. april i Hou Hallen
Link til tilmelding: klik her


Boost Trivslen – spotkursus (3 timer fra 17-20)
Boost Trivslen klæder trænere, instruktører og ledere på til at hjælpe børn og unge, der ikke trives. Ved at sætte fokus på trivsel og inklusion skaber foreningen et solidt fundament for medlemstilvækst, og Boost Trivslen er derfor et effektivt redskab, når det handler om at skabe vækst og udvikling i foreningerne. Workshoppen er primært for trænere, ledere og instruktører.

Onsdag den 8. maj
Link til tilmelding: klik her


Boost trivslen – 12 timers forløb
Er din forening interesseret i et længere forløb, så kontakt inklusionsleder Morten Graff ved DGI Østjylland på tlf: 29216133 eller morten.graff@dgi.dk