Hvordan starter man en ny forening?

Måske har du fået en god ide til en aktivitet sammen med andre? Hvis der er tale om en såkaldt folkeoplysende aktivitet er der mulighed for at låne kommunale lokaler og få tilskud aktiviteter for børn og unge.

For at være en folkeoplysende forening skal foreningen have en valgt bestyrelse, vedtægter, betalende medlemmer og bygge på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab.
Det enkelte medlem skal have mulighed for at deltage i foreningens demokrati og tage medansvar for foreningens fællesskab og aktiviteter.

Du kan her læse, hvad foreningens vedtægterne skal indeholde for at blive godkendt som folkeoplysende. Når det er læst, skulle I gerne være i stand til at indkalde til stiftende generalforsamling og dermed starte jeres nye forening.

Spørgsmål kan rettes til Rikke Bjerre på  tlf. 87 80 35 50 eller e-mail rikke.bjerre.soerensen@odder.dk