Adventsophold for personer med demenssygdomme

Primo august 2017 kan et samlet program for dagene ses på Du ankommer til Saxild Strand fredag morgen og forlader os igen søndag efter frokost. Afrejse senest kl. 15.00. Du skal være fysisk selvhjulpen for at deltage.3 dage, 2 overnatninger. Hold 17-48