Børn, unge og medier

Hvad bety. Foredrag ved Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen

Hvilken rolle spiller digitale medier i børn og unges liv i dag? Hvordan indgår sociale netværksmedier og digitale platforme som en del af børns og unges leg og venskabsrelationer? Hvad betyder nutidens medielandskab for den måde, børn og unge engagerer og præsenterer sig selv online?

De to medieforskere Stine Liv Johansen (Aarhus Universitet) og Malene Charlotte Larsen (Aalborg Universitet) vil i deres oplæg præsentere ny, forskningsbaseret viden om børn og unges mediebrug i relation til emner som legepraksis, sociale relationer og selvfremstilling. Oplægget er baseret på bogen 'Børn, unge og medier', der udkom i 2019.

Kom og bliv klogere på børn og unges forskellige praksisser og brug af medier på tværs af aldersgrupper og deltag i debatten om skærme, digitale rettigheder og børns dannelse i og med det digitale.

Arrangementet er lavet i et samarbejde mellem FOF Odder, AOF Odder, Odder Kommune og Odder Bibliotek.

Arrangementet er støttet af AOF Odder og FOF Odders 10-pulje