Et jævnt og muntert virksomt liv - Grundtvig og livsglæden

At livet skal være til glæde står for Grundtvig fast. Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bliver glæden - glæden ved at være til. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde med. Grundtvig kalder det ligefrem "dødbideri".