Foredrag v/Özlem Cekic

Medierne fokuserer i høj grad på konflikterne og det, der splitter os. Debatter i fjernsynet, radioen, på Facebook og i kommentarspor trækker os ofte længere fra hinanden end forsøget på at opnå forståelse og enighed. Vi har fået skabt en offentlig debatkultur, hvor det er okay at komme med racistiske udtalelser, hvor latterliggørelsen af modstanderen er i fokus, og hvor hadefulde og groft krænkende udtalelser er blevet en del af normen.

Siden 2007, hvor Özlem Cekic blev valgt til det danske folketing som den første muslimske kvinde, har hun modtaget hademails. I starten slettede hun dem, så gemte hun dem, og på opfordring fra en ven begyndte hun at kontakte dem, der skrev til hende. Det har ført hende på en lang rejse rundt i verden. En rejse, der har åbnet op for dialog men også en rejse, der har konfronteret hende med hendes egne fordomme.

Özlem Cekic kommer på Eriksminde Efterskole og holder foredrag om, hvordan vi kan bygge bro mellem befolkningsgrupper. Hun tror på, på trods af alle vores forskelligheder, at der er mere, der binder os sammen, end der splitter os. Med sin "dialogkaffe", som nu er optaget i Den Danske Ordbog, har Özlem besøgt forskellige grupper af troende - kristne, jøder, muslimer, ateister med flere - i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter. Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med et bud på, hvad du selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, du måske tror, du intet har til fælles med