Hvad er meningen?

Kl. 09.30 Formiddagskaffe

Kl. 10.00 Foredrag v/ Hans-Jørgen Schanz, som præsenterer den tysk-amerikanske filosof Hannah Arndts syn på totalitarisme, ondskabens banalitet, frihed - og hvad det vil sige at tænke.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 14.00 Foredrag v/ Andreas Kamm.

Gennem næsten 20 år var Andreas Kamm generalsekretær i Dansk Flygtninghjælp og oplevede på nærmeste hold resultaterne af talrige kriser rundt i verden. På den baggrund giver han et billede af flygtninge-problematikken set ud fra en humanitær synsvinkel. Spørgsmålet er: Hvad skal vi mennesker gøre?

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe