Konstituerende menighedsrådsmøde med nyt menighedsråd - Alrø forsamlingshus