Kunstudstillingen September-montagen med værker af Anne Torpe

Næsten alle malerierne er af nyere dato, d.v.s. fra 2017 og 2016. Oliemalerierne er bygget op af adskillige tynde lag maling, og ofte anes flere motiver og perspektiver oveni hinanden. Motiverne er af hverdagsagtig karakter - f.eks. stueplanter og stole - gengivet som en slags stilleben, men i stærkt stiliserede former.

Anne Torpe er i sine malerier på én og samme tid fokuseret på rum og flade, motiv og abstraktion. Hun er med andre ord optaget af den maleriske frihed, hvor de anvendte motiver hverken har naturalistisk eller symbolsk betydning, men alene tjener som anledning for kunstnerens arbejde med nogle komplekse og meget farverige kompositioner. Disse indeholder mange formmæssige gentagelser og spejlinger, der i flere værker får de flade og abstrakte figurationer til at minde om udsnit fra ornamentale friser.