Menighedsrådsmøde Gylling-Alrø i Alrø Forsamlingshus