Sangaften

Forskellig vis blive givet en introduktion til de en- kelte salmer. Desuden er der i programmet indlagt musikalske indslag. Aftnerne er tilrettelagt af medlemmer af 'Kirkens venner' i samarbejde med organist og kirkesanger. Alle interesserede i hele provstiet er meget velkomne