'Vi synger julen ind'-gudstjeneste - Alrø Kirke (AVL)