Skulpturen To på Tur

Kultur & kunst

Børn-, Unge- og Kulturrådet (BUK) afsætter hvert år en pulje til fremme af kulturprojekter i Odder Kommune. Puljen kan ansøges til åbne kulturarrangementer for alle kommunens borgere, der:

 • Medvirker til at skabe bedre vilkår for borgernes udøvelse af kunst og kultur
 • Har en høj kvalitet
 • Er af blivende værdi for borgerne i Odder Kommune
 • Rækker ud over den snævre interessekreds, gerne med partnere og alliancer til aktører uden for den traditionelle kreds af interessenter
 • Samarbejder på tværs
 • Inviterer den frie tid ind/ud i byens rum/ det offentlige rum
 • Er åbne projekter og åbne arrangementer
 • Arbejder med talentpleje
 • Forholder sig til hvordan ungdommen kan involveres eller gøres interesserede
 • Forholder sig kreativt og bæredygtigt til projektøkonomien og indtægtssiden


Puljens formål er at:

 • Understøtte og fremme fællesskabet på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner
 • Understøtte aktiviteter der udvikler kulturlivet
 • Understøtte de bedst mulige rammer for kulturlivet
 • Sikre mangfoldigheden i kulturudbuddet
 • Understøtte kulturprojekter, aktører og institutioner

Alle ansøgere skal kunne relatere sig til ovenstående kriterier og formål for at kunne opnå tilskud. 

En del af puljen administreres af Kulturrådet.