Skulpturen To på Tur

Kultur & kunst

Børn-, Unge- og Kulturrådet (BUK) afsætter hvert år en pulje til fremme af kulturprojekter i Odder Kommune. Puljen kan ansøges til åbne kulturarrangementer for alle kommunens borgere, der:

 • Medvirker til at skabe bedre vilkår for borgernes udøvelse af kunst og kultur
 • Har en høj kvalitet
 • Er af blivende værdi for borgerne i Odder Kommune
 • Rækker ud over den snævre interessekreds, gerne med partnere og alliancer til aktører uden for den traditionelle kreds af interessenter
 • Samarbejder på tværs
 • Inviterer den frie tid ind/ud i byens rum/ det offentlige rum
 • Er åbne projekter og åbne arrangementer
 • Arbejder med talentpleje
 • Forholder sig til hvordan ungdommen kan involveres eller gøres interesserede
 • Forholder sig kreativt og bæredygtigt til projektøkonomien og indtægtssiden


Puljens formål er at:

 • Understøtte og fremme fællesskabet på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner
 • Understøtte aktiviteter der udvikler kulturlivet
 • Understøtte de bedst mulige rammer for kulturlivet
 • Sikre mangfoldigheden i kulturudbuddet
 • Understøtte kulturprojekter, aktører og institutioner

Alle ansøgere skal kunne relatere sig til ovenstående kriterier og formål for at kunne opnå tilskud. 

En del af puljen administreres af den nystiftede Odder Kulturforening. Ønsker du at ansøge, skal du sende en mail til Vitapark@odder.dk og du vil høre nærmere om ansøgningsproceduren.