Medlemmer af Kunstudvalget

Jon Bahl – formand – udpeget af byrådet
Hans Jegindø – næstformand – udpeget af Odder Kunstsamling
Ejnar Korsgaard – udpeget af byrådet
Jørgen Søes Hejlsvig – udpeget af Odder Kunstforening
Hanne Bach – udpeget af Odder Kunstforening