Odder Rådhus arkitektur

Video om Odder Rådhus fra TV2 Østjylland:

Artikel om Odder Rådhus:

Af arkitekt H.P. Holm Nielsen og Arkitektfirmaet Friis og Molkte.
Særtryk fra arkitektur nr. 2 - 1973

Odder Rådhus synes at være en af de sjældne bygninger, som trods sit alvorlige formål er formet med stænk af humor og ironi. Bevares, det er et seriøst arbejde, men bestemt ikke højtideligt.
Den bevidste overdimensionering af visse detaljer, dørgreb, håndlister og kæderne ved tagnedløbene, vil måske af nogle opfattes som en løssluppen og respektløs behandling af traditionsbundne arkitekturelementer.

Odder RådhusOdder Rådhus

Men det er jo navnlig en karakterfuld understregning af den robuste helhed. Den samme dobbelttydighed, her ment som et arkitektonisk aktiv, er udtrykt i tagets tækning med bly. Et traditionsrigt tagmateriale har fået en ny mening i en utraditionel sammenhæng.

Rådhuset er prosaisk bedømt en administrationsbygning, i dette tilfælde med ca. 140 arbejdspladser for administrationens personale samt de for kommunalpolitikerne nødvendige forsamlingsrum, byrådssal og udvalgsværelser. Men rådhuset er tillige en servicecentral for byens borgere med en række udadvendte funktioner.

Disse funktioner kan selvfølgelig presses ind i en rektangulær, præfabrikeret, nøglefærdig betonkasse. Men betragter man funktionerne som sammensatte handlinger, er det rådhus, Odder har, i langt bedre overensstemmelse med denne situation.

Personalets kontakt med publikum, de indbyrdes kontakter, arbejdsmæssigt og menneskeligt, kontakten mellem politikerne og personalet, mellem den ene side af bygningen, den med arbejdspladserne, er særligt velbelyst, mens den anden side med publikumshallen er mere dunkel med indirekte belysning fra kontorsidens vinduer og direkte belysning fra indgangssidens lavt siddende vinduer. Den tilstræbte, næsten overdrevne virkning af solidaritet, de svære rørdimensioner i rækværket, den ubehandlede beton, de grå træbetonplader i loftet og den fritliggende ventilationskanal virker mærkeligt nok ikke anmassende. Hertil medvirker ikke mindst farverne, dels de ubehandlede materialer og dels de malede rør og vægfelter.

Odder RådhusOdder RådhusOdder Rådhus

Rådhuset er ikke mindst en arbejdsplads for politikere og funktionærer. Der synes at være skabt muligheder for et godt indeklima, hvor de tunge materialer modvirker for hastige temperaturskift ved ændringer i det ydre vejrlig. De store glasarealer er kun solbeskinnede i kortere tidsrum i arbejdstiden, og der er tænkt på en hensigtsmæssig ventilation i så tilfælde. Der er arbejdet med afvekslende og kontrastrige rumvirkninger, med stor forskel på arbejdsrum og pauserum.

Også møderummene er udformede med markante forskelle i proportioner og farver. Inventar og møbler er selvfølgelig først og fremmest udformet med henblik på funktionen, men derudover er de givet former og farver, tilpasset bygningens særlige karakter.
Rådhuset har uden sammenligning bidraget mere til byens kvalitative fornyelse end de standardiserede offentlige bygninger´, mange sagesløse er blevet belemret med i 60'erne og 70'erne.

Flere billeder af Odder Rådhus: