Kvinde

Kvinde

Bronzeskulpturen "Kvinde" af Erik Thommesen, betalt af Statens Kunstfond og Odder kommune, blev opstillet foran Ålykkecentret i 1988. "Kvinde" har haft det svært med at blive accepteret i Odder.

I al sin konstruktivistiske enkelhed er det en skulptur, som det tager tid at lære at kende.

Somme vil påstå, at den mest ligner en fortøjningspæl, mens andre vil påskønne de smukke krumninger, de svungne former.