Liv

Liv

På åbredden, midt mellem kirkediget og kirkecentret, ses Inge Hørups skulptur "Liv" – et let og elegant geometrisk udsagn i bøjede bronzerør, legende enkelt i sit symbolsprog – og samtidig umiskendeligt religiøst inspireret.