Børn og musiker ved scene

LMS Musikfestival 2019

På scenerne i byrummet i de to kommuner vil der være mere end 32 professionelle musikgrupper, 14.000 skolebørn på tilhørerrækkerne og festivalgæster fra ind- og udland.

For alle skolebørn gælder det, at de kommer til at opleve to koncerter og deltage i én workshop/musikaktivitet.

LMS er også en mulighed for at musiklærere, organisationsfolk, kontakter fra skoler og kommuner m.fl. mødes til musikalsk networking, inspiration, kurser og oplæg.

Til festivalen er der i alt 200 koncerter, 30 musikgrupper og omkring 100 udenlandske gæster. 

Der vil også være faglige oplæg og workshops for voksne. Som en del af festivallen er der den internationale konference YAMsession (Young Audiences Music) samt YAMaward, der er en prisoverrækkelse af fire forskellige priser til orkestre, der spiller for børn og unge.

Læs programmet for LMS Musikfestival.

Læs om de sideaktiviteter eleverne kan deltage i. 

Fakta om Levende Musik i Skolen

  • Levende Musik i Skolen har siden 2007 hvert år arrangeret omkring 2000 koncerter om året, i alt 25.000 koncerter på skoler i Danmark og desuden flere steder i udlandet.
  • LMS er landets største koncertarrangør
  • Skolekoncertordningen tilbyder alle kommunens skolebørn mindst én koncertoplevelse med professionelle musikere på hvert klassetrin fra 0.-10. klasse
  • Ordningen er støttet af Statens Kunstfond
  • Levende Musik i Skolen er udpeget af Statens Kunstfond til at koordinere alle skolekoncerter i Danmark, herunder koncerter med basisensembler, symfoniorkestre og regionale orkestre
  • Internationale netværk. Levende Musik i Skolen deltager i nordiske og internationale netværk og har formandsposten i den internationale Young Audiences Committee
  • KulturCrew. Med inspiration fra Norge har LMS i samarbejde med Teatercentrum udviklet konceptet KulturCrew. Med ordningen bliver elever klædt på til at afvikle og få indflydelse på kulturelle arrangementer på deres skole.

Læs mere på LMS Musikfestival hjemmeside: musikitide.dk

Se en video (åbner i YouTube) med borgmesteren fra Odder Kommune Uffe Jensen og Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune samt børn fra Søvind og Hundslund Skoler. 

Flere nyheder om Levende Musik i Skolen-festival