Odder Frivillighedsfest

Det hele foregår i Spektrum Odder fredag den 11. januar 2019 kl. 18-23. Alle kan deltage og det er gratis at se show og prisuddeling – du skal bare have en billet, som du kan hente på Odderbilletten.dk.

Odder Frivillighedsfest erstatter den tidligere Odder Galla.

(Det er ikke længere muligt at indstille kandidater til priserne)


Program

Kl. 18-20: Street food i hal 1 – her kan du købe lækre lokale delikatesser fra forskellige streetfoodboder. Der vil også være en bar, hvor der sælges øl, vand og vin.

Kl. 20-23: Fejring og prisuddeling i Multisalen – her skal Odders mange frivillige og de særlige præstationer fejres med et flot show, taler og prisuddeling. Det er gratis at være med, men det kræver en billet, da der er et begrænset antal pladser.

Priser der uddeles til Frivillighedsfesten

Du kan være med til at indstille kandidater til mange af priserne. Læs mere om hver enkelt pris og hvordan du kan indstille. Indstillingsfristen på de fleste priser er den 26. november.

Odder Kommunes Kulturpris
Odder Kommunes Kulturpris gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.

Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til hvem, der skal have prisen, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, at den/de pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Kulturprisen”. Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af prisen


Odder Kommunes Folkeoplysende Frivillighedspris
Odder Kommunes Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til en person, der fortjener at blive påskønnet for sit arbejde, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Den Folkeoplysende Frivillighedspris”. Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af prisen

 

Odder Kommunes Talentpris
Odder Kommunes Talentpris tildeles til en udøver indenfor kultur eller idræt, som har udmærket sig på ekstraordinær og bemærkelsesværdig vis.

Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til en person, som i særlig grad har gjort sig bemærket inden for sit felt, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Talentprisen”. Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af prisen

 

Odder Kommunes sociale frivillighedspris

Odder Kommunes sociale frivillighedspris gives til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der har gjort en særlig frivillig indsats inden for det sociale område.

Alle kan indstille en kandidat til prisen. Indstillingen kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende kriterier:

  • Skal have et skulderklap for en særlig frivillig indsats
  • Har gjort en forskel for mennesker, der har brug for en ekstra hånd
  • Har skabt opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
  • Har motiveret interessen for det frivillige sociale arbejde

 

Forslag til modtager af prisen sendes til Frivilligcenter Odder på post@frivilligcenter-odder.dk med en kortfattet begrundelse for, hvorfor den pågældende skal have prisen senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

 

Odder Kommunes Handicappris
Handicapprisen gives til den frivillige indsats. Hermed menes både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.

Handicaprådet vil i udvælgelsen af prismodtageren, lægge vægt på følgende indsatsområder:
• Personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet.
• Personer med handicap kan deltage aktivt i det sociale, det politiske eller det kulturelle liv i kommunen.
• At adgangen for personer med handicap er naturligt medtænkt i aktiviteter, indretning, information eller kommunikation.

Handicaprådets medlemmer kan ikke indstilles til at modtage prisen og kan ej heller indstille andre.
Motiverede forslag til kandidater til prisen kan sendes til Handicaprådet på mailadressen handicapraad@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af prisen

 

Odder Kommunes Idrætspriser
Odder Kommunes Idrætspriser gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. juni 2017 -31. oktober 2018.

a. Individuelle udøvere mellem 7 og 25 år

- Idrætsudøvere, der har vundet officielt jysk eller dansk mesterskab på årgangens højeste niveau arrangeret af et landsforbund
- Idrætsudøvere, der er udtaget til et officielt dansk landshold

b. Holdidræt

- Hold i idrætsgrene under DIF, der har vundet jysk eller dansk mesterskab på årgangens højeste niveau
- Hold i idrætsgrene under DIF, der har opnået oprykning til et forbunds tre øverste turneringsrækker (25 års-reglen betyder at mindst 50 % af holddeltagerne skal være under 25 år).

Det er kommunens idrætsforeninger, organiseret under DIF, der kan komme med indstillinger til prisen. Der skal benyttes nedenstående skemaer ved hver indstilling, som sendes til formand for Idrætsrådet, Erling Rovelt erlingrovelt44@gmail.com senest den 18. november.

Skema til indstilling til idrætspris for hold
Skema til indstilling til individuel idrætspris

Tidligere modtagere af prisen

 

Odder Avis’ Initiativpris
I Odder og omegn er der en lang tradition for at folk tager initiativer til gavn og glæde for lokalsamfundet på områder som det kulturelle, det sociale, det erhvervsmæssige og det idrætslige.
Uden initiativ og engagement var der mange aktiviteter, der ikke ville blive udført. Initiativrige borgere er nødvendige for, at vi i Odder og omegn kan have et godt og aktivt liv.
Mange, der tager initiativer, lægger et stort stykke arbejde, som de ikke forventer at blive aflønnet for.
Odder Avis, der er en del af Jysk Fynske Medier, vil gerne anerkende et særligt initiativ og står derfor igen i år bag uddelingen af Initiativprisen.

  • Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsat for andre borgere i Odder Kommune.
  • Initiativet skal være til glæde og fordel for andre end initiativtageren selv.
  • Det anses som positivt, såfremt initiativet er skabt på baggrund af et samarbejde mellem flere forskellige aktører i kommunen.

Avisen beder om begrundede forslag til prisen. De kan indsendes på mail til aw@hsfo.dk eller i brev til Odder Avis, Rosensgade 15, 8300 Odder. Mærk kuverten Initiativpris.
Forslag skal være avisen i hænde den 1. december.

Tidligere modtagere af prisen