Priser til frivillighedsfesten

Klik på prisen og du kommer direkte til indstillingsskemaet.


- Odder Kommunes Folkeoplysende Frivillighedspris: Gives til en person, der har udført et stort, frivilligt og ubetalt arbejde i en af Odder Kommunes foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

- Odder Kommunes Sociale Frivillighedspris: Gives til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der har gjort en særlig frivillig indsats inden for det sociale område.

- Odder Kommunes Bag Kulissen Frivillighedpris:Gives til en person, som har gjort en særlig, frivillig indsats bag kulissen til gavn for et frivilligt initiativ.

- Odder Kommunes Handicappris: Gives til den frivillige indsats, herunder både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.

- Odder Kommunes Kulturpris: Gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.

Odder Kommunes Idrætspriser 7- 25 årige: Gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. november 2018 - 31. december 2019.


Du kan også læse mere om de andre priser herunder:
Spektrum Odders Ærespris/Hæderspris
Odder Avis´ Initiativpris
Idrætsrådets 3 pokaler: Valdemar Aagaards mindepokal, Niels Fredborg pokalen og Odder IGF´s Ærespokal