Odder Kommunes Frivillighedspris på det folkeoplysende område

Odder Kommunes Frivillighedspris på det folkeoplysende område gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.


Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til en person, der fortjener at blive påskønnet for sit arbejde, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2018”.

Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.


Tidligere modtagere af Frivillighedsprisen:

  • 2016: Peter Lindberg Christensen, OIGF Fodbold
  • 2015: Mick Ørting Og Heidi Schmidt, TeamGym, Gymnastik Odder
  • 2014: Jette Behrendt, DUI Leg & Virke
  • 2013: Bent Villumsen, OIGF Fodbold
  • 2012: Carsten Hasager Pedersen, Odder Cykelklub