Odder Kommunes Frivillighedspris

Odder Kommunes Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven. Prisen består af 10.000 kr. samt et værk af en lokal kunstner.

 


Tidligere modtagere af Frivillighedsprisen:

  • 2016: Peter Lindberg Christensen, OIGF Fodbold
  • 2015: Mick Ørting Og Heidi Schmidt, TeamGym, Gymnastik Odder
  • 2014: Jette Behrendt, DUI Leg & Virke
  • 2013: Bent Villumsen, OIGF Fodbold
  • 2012: Carsten Hasager Pedersen, Odder Cykelklub