Odder Kommunes Frivillighedspris

Odder Kommunes Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven. Prisen består af 10.000 kr. samt et værk af en lokal kunstner.

Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til en person, der fortjener at blive påskønnet for sit arbejde, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen i år. Mærk mailen med Frivillighedsprisen 2016.

Odder Kommunes Folkeoplysningsråd udvælger tre kandidater blandt de indkomne forslag og Børn-, Unge- og Kulturudvalget udvælger herefter prismodtageren blandt de nominerede.

Indstillinger til Odder Kommunes Frivillighedspris 2016 skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk
senest den 1. august 2016.


Tidligere modtagere af Frivillighedsprisen:

  • 2015: Mick Ørting Og Heidi Schmidt, TeamGym, Gymnastik Odder
  • 2014: Jette Behrendt, DUI Leg & Virke
  • 2013: Bent Villumsen, OIGF Fodbold
  • 2012: Carsten Hasager Pedersen, Odder Cykelklub