Odder Kommunes Handicappris

Handicapprisen gives til den frivillige indsats. Hermed menes både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.

Handicaprådet vil i udvælgelsen af prismodtageren lægge vægt på følgende indsatsområder:


• Personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet.
• Personer med handicap kan deltage aktivt i det sociale, det politiske eller det kulturelle liv i kommunen.
• At adgangen for personer med handicap er naturligt medtænkt i aktiviteter, indretning, information eller kommunikation.

Alle kan indstille kandidater til prisen, dog kan Handicaprådets medlemmer hverken indstilles til at modtage prisen eller indstille andre.


Motiverede forslag til kandidater til prisen kan sendes til Handicaprådet på mailadressen handicapraad@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af handicapprisen

  • 2016: Fonden Ørting
  • 2015: Biffen Odder
  • 2014: Birthe Egholm, Åhusene
  • 2013: Hanne Westergaard, SIND´s Pårørenderådgivning
  • 2012: Handicapkomiteen af 1981: Jon Bahl, Kjeld Rohde og Hans Petersen.