Odder Kommunes Handicappris

Handicaprådet uddeler hvert år Odder Kommunes Handicappris og lægger vægt på et eller flere af følgende indsatsområder:

  • Personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet.
  • Personer med handicap kan deltage aktivt i det sociale, det politiske eller det kulturelle liv i kommunen. 
  • At adgangen for personer med handicap er naturligt medtænkt i aktiviteter, indretning, information eller

 

Tidligere modtagere af handicapprisen

  • 2016: Fonden Ørting
  • 2015: Biffen Odder
  • 2014: Birthe Egholm, Åhusene
  • 2013: Hanne Westergaard, SIND´s Pårørenderådgivning
  • 2012: Handicapkomiteen af 1981: Jon Bahl, Kjeld Rohde og Hans Petersen.