Odder Kommunes Kulturpris

Odder Kommunes Kulturpris gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.


Alle kan komme med indstillinger til prisen. Har du forslag til hvem, der skal have prisen, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, at den/de pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Kulturprisen 2018”.

Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere af kulturprisen

  • 2016: Annette Folsach og Gert Johansen, Odder Revyen
  • 2015: Teaterværkstedet Madam Bach
  • 2014: Anne-Sophie Thykjær, Odder Musikskole
  • 2013: Bestyrelsen og de frivillige, Tunø Festivallen
  • 2012: Mogens Gissel

Madam Bach
Teaterværkstedet Madam Bach