Odder Kommunes Kulturpris

Odder Kommunes kulturpris uddeles til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.
Alle kan indstille kandidater til prisen, som består af 10.000 kr. samt værk af en lokal kunstner.

Har du forslag til hvem, der skal have prisen i 2016, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, at den/de pågældende skal have prisen. Mærk mailen med Kulturpris 2016.

Odder Kommunes Kulturråd udvælger herefter tre kandidater blandt de indkomne forslag og Børn-, Unge- og Kulturudvalget udvælger herefter prismodtageren blandt de nominerede.

Indstillinger til Odder Kommunes Kulturpris skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk
senest den 1. august 2016.

Tidligere modtagere af kulturprisen

  • 2015: Teaterværkstedet Madam Bach
  • 2014: Anne-Sophie Thykjær, Odder Musikskole
  • 2013: Bestyrelsen og de frivillige, Tunø Festivallen
  • 2012: Mogens Gissel

Madam Bach
Teaterværkstedet Madam Bach