Bioblitz i Sondrup-området

På fuglereservatets ejendom er der opsat utallige fuglekasser og registreret i alt 74 fuglearter.

Læs mere om Quistorff-Nyskov fuglereservat: https://www.quistorff-nyskov.dk/nyskov

De lysåbne naturarealer byder på varierede levesteder og herfra kendes bl.a. stor vandsalamander og okkergul pletvinge, og der er helt sikkert mange arter, som vi endnu ikke har kendskab til.

Vi vil med hjælp fra frivillige naturkyndige søge at registrere og dokumentere så mange arter som muligt. Kendskabet til arterne er vigtigt for bedre at kunne beskytte de naturværdier, som findes i området.

Tidspunkt: Bioblitzen starter kl. 8 og vi forventer at slutte ved midnat.

Mødested: Ved parkeringspladsen ved Quistorff-Nyskov Fuglereservat, ca. 200 meter sydvest for Tudsdamvej 2, 8350 Hundslund.

Tilmelding: er ikke en betingelser, men der vil være mad og drikke til tilmeldte deltagere. Tilmelding kan ske til merete.johannsen@odder.dk eller på tlf. 20905341 senest den 21. juni 2021.

Vi håber, at I er mange, der har lyst til at deltage i arrangementet, så vi får så stor en viden om området som muligt, og at vi får en hyggelig og spændende dag