Kirkegårdstur I Foråret 2021 - Sct. Hans Kirkegård

V/ Karin Garde Tidspunkt: Søndag 06. juni 2021 kl. 14:00 Varighed:1 gang Arrangør:Mogens Petersen

Kirkegårdsturen omfatter en vandring på terrænet med ophold ved udvalgte gravsteder, som illustrerer hospitalets historie. Overlæge Seidelins grav er meget pompøs, ligeså overlægen, som hyldede den psykiske kurmetode med straffende, disciplinerende metoder i begyndelsen af 1800 tallet.

De senere familiegravsteder over overlæger som Oscar Rohmell og A. Bisgaard illustrerer udviklingen i psykiatriens syn på sygdommene og behandlingen.

Gravenes placering på området viser klasseforskellene med funktionærfamiliernes velholdte gravsteder og de mange enkle grave over forladte patienter.

Kirkegården benyttes nu yderst sjældent, da de livslange indlæggelser nu er fortid. ved vandringens slutning beretter jeg om psykiatriens nuværende vilkår.

Pris: 80 kr. Du kan også tilmelde dig alle fire kirkegårdsture i foråret for 280 kr. Se nærmere HER

Nærmere oplysninger om arrangementet fås hos Mogens Petersen, tlf. 4012 7280