Lær fuglestemmerne at kende

Der er mange forskellige, og det kan være en udfordring atsætte navn på de enkelte stemmer.Forårets fuglesang er naturligvis det mest iørefaldende,fuglene ytrer sig dog hele året, men udenfor ynglesæsonen er det først ogfremmest kaldene der høres, og her er det alle arter, ikke kun sangerne der eraktive. Vi vil derfor også bruge tid på at studere fuglenes kald, og lære demat kende.Kurset består af to dele, dels en om fuglesangens funktion,og dels en, hvor vi koncentrerer os om at lære de forskellige fuglestemmer atkende, huskeregler mm. I den sidste del indgår fire ekskursioner, hvor vi øverstemmer i naturen.Første kursusaften og tur ligger allerede i februar, og dethar den årsag, at flere arter begynder at synge meget tidligt f.eks. mejserne.Fordelen er, at der på dette tidspunkt ikke er så mange stemmer at holde redepå. Derefter følger vi senere de forskellige arter efterhånden som de ankommer.På de fire ture øver vi fuglestemmer i praksis.Undervisningsplan:Der bliver 2x8 undervisningstimer, mandage kl. 19:00 til20:50: 25.1 1.2 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.54x2 undervisningstimer (ture) Tidspunkt og sted aftales vedkursusstart:7.2 17.4 31.5 (aftentur) - 6.6

Hvert forår sætter fuglene deres hørlige og musikalske aftryk i naturen. Der er mange forskellige, og det kan være en udfordring at sætte navn på de enkelte stemmer.Forårets fuglesang er naturligvis det mest iørefaldende, fuglene ytrer sig dog hele året, men udenfor ynglesæsonen er det først og fremmest kaldene der høres, og her er det alle arter, ikke kun sangerne der er aktive. Vi vil derfor også bruge tid på at studere fuglenes kald, og lære dem at kende.Kurset består af to dele, dels en om fuglesangens funktion, og dels en, hvor vi koncentrerer os om at lære de forskellige fuglestemmer at kende, huskeregler mm. I den sidste del indgår fire ekskursioner, hvor vi øver stemmer i naturen.Første kursusaften og tur ligger allerede i februar, og det har den årsag, at flere arter begynder at synge meget tidligt f.eks. mejserne. Fordelen er, at der på dette tidspunkt ikke er så mange stemmer at holde rede på. Derefter følger vi senere de forskellige arter efterhånden som de ankommer. På de fire ture øver vi fuglestemmer i praksis.Undervisningsplan:Der bliver 2x8 undervisningstimer, mandage kl. 19:00 til 20:50: 25.1 1.2 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.54x2 undervisningstimer (ture) Tidspunkt og sted aftales ved kursusstart:7.2 17.4 31.5 (aftentur) - 6.6

Hold: 7021101001