Offentligt menighedsrådsmøde - Alrø Forsamlingshus