Skovenes Fremtid: Bynær Skovrejsning - En Værdifuld Nabo

Vandring med specialkonsulent i bynær skovrejsning i Søhøjlandet, Anders Busse Nielsen, og Lektor Søren Laurentius Nielsen, Roskilde Universitet.

Pris: 140 kr.

Har skovrejsning nogen sinde været mere relevant, spændende - og udfordrende? Skovrejsning er blevet et markant virkemiddel til både drikkevandsbeskyttelse, bæredygtighed, biodiversitet, klimaforandringer, folkesundhed, bosætningskvaliteter, friluftsliv og FN's Verdensmål. Under en vandring gennem skovrejsningsområdet Himmelev fortæller Special konsulent i skovrejsning, Anders Busse Nielsen, om hvordan friluftsliv og andre samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser flettes sammen i planlægningen og forvaltningen af nye skove og giver eksempler på, hvordan der kan skabes store skovoplevelser selvom træerne er små.

Vi mødes på den lille P-plads ud for Himmelev skov på Store Valbyvej, hvor Søren Laurentius Nielsen, Inst. f. Naturvidenskab og Miljø, vil fortælle om Himmelev Skovs historie og udvikling, hvorefter Anders Busse Nielsen vil kommentere de mange nye rekreative skoves funktioner og udvikling under vandringen.

Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle efterårets tre søndags-skovvandringer for 260 kr. Så sparer du 120 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER