Særudstilling på Odder Museum: Forankring

Ny særudstilling: Forankring

Kunst og lokalhistorie med Kunstnersammenslutningen OK18

15. oktober 2021 - 27. februar 2022

Odder Museum har tradition for at udstille og samarbejde med lokale kunstnere. De tætte bånd til kunsten har gennem tiden været en berigelse for Odder Museum og suppleret det lokalhistoriske program, som er museets kerneydelse og ansvarsområde, til glæde for publikum.

Denne gang er der noget helt særligt på spil. 13 kunstnere fra kunstnersammenslutningen OK18 har givet sig selv et helt nyt og for museet særligt interessant benspænd. Kunstnere har nemlig besluttet, at de vil taget afsæt i udvalgte museumsgenstande fra Odder Museum eller lokal kulturarv i form af bygninger og anlæg. Det er fra nyere tids historie såvel som fra de øvrige historiske og forhistoriske perioder. Disse genstande og steder har inspireret de enkelte kunstnere og været grundlaget for helt nye kunstværker inden for den kunsttradition, de hver især arbejder med.

De lokalhistoriske genstande er mildt sagt forskellige. Nogle er berømte arkæologiske fund, som indgår i Moesgaard Museums faste udstillinger. Andre er helt ukendte dagligdags genstande som smørrullerne, som blev brugt til at dekorere smør, der skulle serveres til et gilde. En kunstner har endda taget fat i kragerne fra museets jagtudstilling. De kan jo dårligt siges at være en museumsgenstand, men de har immervæk både en kulturhistorie og en særlig plads på Odder Museum.

Så spørgsmålet er: Hvad får en moderne kunstmaler ud af en historisk finhvalsknogle fra Assedrup? Hvordan vil en smykkekunstner tolke en sort brudekjole fra 1800-tallet? Hvilket blik lægger en kendt kunstfotograf på Odder Sognekirke, og hvordan ser en nutidig keramiker på et smukt lerkar fra bondestenalderen? Med kunstnerne fra OK18 in mente er det sikkert, at svaret er noget interessant og spændende.

Måske vil værkerne også rokke lidt ved vores blik på fortiden. Få os til at se historien i et lidt andet lys eller fra et ny perspektiv. Det har været kunstnernes ambition, og de har tillige et ønske om at engagere publikum undervejs i udstillingsperioden. I et tilfælde har to gymnasieklasser endda været med i selve produktionen af værket.

Udstillingen er på mange måder et nyt skridt i samarbejdet mellem det lokale museum og egnens dygtige kunstnere. I projektet bringes museets kerneområdet, lokalhistorien, sammen med det, som længe har været en stærk tradition på stedet, kunsten.

Rigtig god fornøjelse med udstillingen og tak til de 13 deltagende kunstnere fra OK18: Thomas Dausell, Vibeke Rønsbo, Poul Jepsen, Katrine Hvid, Buller Hermansen, Finn Have, Karin Munk, Helga Exner, Inka Sigel, Lone Pedersen, Karen Marie Fredslund, Erling Leick og Else Elisabeth Andersen