Ride- og vandresti ved Odder Vest

Ride og Vandrestier

Ride- og vandrestien er etableret som et lokalt grønt partnerskab, og blev indviet i juni 2016.

Indkørsel til p-plads lige nord for rundkørslen ved Grobshulevej. Der er opsat korttavle ved p-pladsen nede i ådalen med oversigtskort, formidling og adgangsbestemmelser. Parkering med hestetrailer kan også finde sted syd for Vesterskovvej ved Snærrildvej.

Den kombinerede ride- og vandresti er ca. 4,4 km lang og ligger nord for Stampmølle Bæk. Den er 5 meter bredt, hvor de 3 meter er særligt reserveret til ridende. Syd for Stampmølle Bæk er der afmærket et stiforløb på 1,8 km, der dog kun for gående. Langs stien er opsat 4 stk. kortborde med formidling for området, borde/bænkesæt samt en opbindingspæl til heste.

Bemærk venligst, at stien er udlagt som trampesti på visse strækninger, så vælg derfor fodtøj efter vejrliget.

Partnerskabet bag stien består af:
• Dansk Islandshesteforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• Friluftsrådet
• Odder Kogræsserforening
• Grundejerne
• Odder Kommune

Finansieringen er fremskaffet fra Friluftsrådet, Naturstyrelsens pulje til Grønne Partnerskaber, samt Odder Kommunes Grønne Råd.

Se kort over området her