Sports- og idrætshaller

I Odder Kommune er der 4 selvejende idrætshaller

Spektrum Odder
Parkvej 5
8300 Odder
Tlf. 86 54 11 95
Hjemmeside: www.spektrumodder.dk

Hou Hallen
Skolegade 65, Hov
8300 Odder
Tlf. 86 55 70 88
Hjemmeside: www.houhallen.dk

Hundslund Hallen
Torupvej 39, Hundslund
8350 Hundslund
Tlf. 86 55 05 70
Hjemmeside: hundslundhallen.dk
 
Ørting Hallen
Persievej 1
8300 Odder
Tlf. 86 55 16 06
Hjemmeside: www.oertinghallen.dk

Desuden er der Odder Svømmehal
(del af Spektrum Odder)
Nølevvej 6
8300 Odder
Tlf. 86 54 11 95
Hjemmeside: www.spektrumodder.dk