Kæledyr på Bronzealdervej

Der er lavet undersøgelser, der viser, at kæledyr kan modvirke ensomhed. Et kæledyr kan være det selskab, der gør hverdagen mere tryg og meningsfuld og gør, at man har nogen at tage sig af og nogen at trøste sig ved. Samtidig giver et kæledyr anledning til kontakt mellem mennesker og giver mulighed for at lege og le.

For personen, der efter en hjerneblødning har afasi og svært ved at tale, kan et kæledyr være godt at småsnakke med. For den deprimerede er omsorg for en kær og legesyg kat måske en bedre løsning end nervemedicin, og for den fysisk aktive kan det være rart at have et kæledyr at gå tur med.

Kæledyr er derfor en del af hverdagen på Bronzealdervej.

I de enkelte huse aftaler beboere og personale, hvilke fælles kæledyr man ønsker at anskaffe, og hvordan dyret skal passes og plejes. Udgifter forbundet med kæledyret betaler beboerne over huskassen.

Der kan også etableres en form for besøgsordning, hvor en såkaldt socialhund med ejer aflægger regelmæssige besøg.
Beboere der medbringer sit eget kæledyr i plejeboligen er ansvarlig for pasning, pleje og udgifter forbundet med kæledyret, medmindre andet aftales med husets øvrige beboere og med personalet.

I hvert hus aftaler man indbyrdes, hvor kæledyret må opholde sig. Af hygiejniske årsager må kæledyr dog ikke færdes i husets køkken.