Foreningsledelse

Formand
Else Marie Lerche
Nølev Byvej 16
8300 Odder
Tlf.: 86558017 / 28483762
E-mail: emlerche@outlook.dk

Økonomiansvarlig
Anni Rasmussen
Bymosevej 33
8300 Odder
Tlf.: 86150360 / 23985580
E-mail: ahr@stofanet.dk

Aktivitetsansvarlig
Gerda Ustrup
Enghaven 11
8300 Odder
Tlf.: 86541635 / 53141635
E-mail: u.g@oamail.dk

Revisor
Bodil Aaen
Teglbakken 4,1
8300 Odder
Tlf.: 31673184
E-mail: b.aaen@outlook.dk

Suppleant
Birgit Andersen
Blommevænget 244
8300 Odder
Tlf.: 40955800
E-mail: blomme244@mail.dk

Revisorsuppleant
Else Schultz
Rørthvej 54
8300 Odder
Tlf.: 28479891
E-mail: else@smilemail.dk